agn_pro_0006_mlynow.jpg

Tytuł

Bloki przy ul. Płockiej

Opis

Dzieci bawiące się na terenie między blokami przy ul. Płockiej 36 i 38.

Data

ok. 2000 r.

Etykiety

Kolekcja