art_nad_0027_mirow.jpg

Tytuł

Tablice z nazwami ulic na budynku Muzeum Pożarnictwa

Opis

Tablice naścienne z nazwami ulic na budynku Muzeum Pożarnictwa.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja