bog_rog_0093.JPG

Tytuł

Przedwojenna kamienica przy ul. Waliców 10

Opis

Widok od strony skrzyżowania ul. Waliców i Pereca.

Data

09.03.2010 r.

Etykiety

Kolekcja