bog_rog_0072.jpg

Tytuł

Pomnik granic getta

Opis

Pomnik przy ul. Chłodnej, pokazujący przebieg murów warszawskiego getta.

Data

21.10.2012 r.

Etykiety

Kolekcja