bog_rog_0075.jpg

Tytuł

Kamienica przy ul. Ogrodowej 56

Opis

Narożna kamienica (ul. Ogrodowej 56) przy ul. Ogrodowej i Wroniej. Po lewej stronie widoczny fragment biurowca przy ul. Ogrodowej 58.

Data

03.04.2012 r.

Etykiety

Kolekcja