art_nad_0020_mirow.jpg

Tytuł

Ul. Chłodna

Opis

Ulica Chłodna przed rewitalizacją, przy kościele św. Karola Boromeusza. Widok ku ul. Żelaznej. Po prawej widoczny wieżowiec Warsaw Trade Tower.

Data

ok. 2000 r.

Etykiety

Kolekcja