art_nad_0019_mirow.jpg

Tytuł

Kamienica pod Zegarem

Opis

Widok na Kamienicę Pod Zegarem (przed rewitalizacją) i okoliczne budynki (ok. 2000 r.).

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja