art_nad_0018_mirow.jpg

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej

Opis

Widok ze skrzyżowania ulic Chłodnej i Żelaznej na osiedle Za Żelazną Bramą.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja