grz_kur_0258.jpg

Tytuł

Kamienica przy ul. Żelaznej 64

Opis

Podwórko przy kamienicy pod adresem ul. Żelazna 64.

Data

17.08.2017 r.

Etykiety

Kolekcja