art_nad_0014_mirow.jpg

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej

Opis

Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej, widok w kierunku zachodnim. Widoczny wieżowiec Warsaw Trade Tower.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja