art_nad_0013_mirow.jpg

Tytuł

Kamienica Markowskiego

Opis

Kamienica Markowskiego (ul. Chłodna 27) przed rewitalizacją.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja