grz_kur_0200.jpg

Tytuł

Mur wzdłuż ul. Łuckiej

Opis

Fragment muru otaczającego dawną fabrykę Norblina. Widok od strony ul. Łuckiej.

Data

18.08.2017 r.

Etykiety

Kolekcja