art_nad_0012_mirow.jpg

Tytuł

Kamienica przy ul. Chłodnej 29

Opis

Fragment oficyny przy ul. Chłodnej 29, ocalałej z II wojny światowej. Widok od ul. Krochmalnej.

Data

2007 r.

Etykiety

Kolekcja