grz_kur_0193.jpg

Tytuł

Inicjały S.K. na budynku przy ul. Hrubieszowskiej 9.

Opis

Inicjały S.K. (Stanisław Kubiak) na budynku dawnej fabryki przy ul. Hrubieszowskiej 9.

Data

23.09.2017 r.

Etykiety

Kolekcja