grz_kur_0191.jpg

Tytuł

Budynek przy ul. Hrubieszowskiej 9

Opis

Stary znak z numerem domu na budynku dawnej fabryki przy ul. Hrubieszowskiej 9.

Data

23.09.2017 r.

Etykiety

Kolekcja