art_nad_0011_mirow.jpg

Tytuł

ul. Chłodna

Opis

Budynek dawnego kina „Czary” przy ul. Chłodnej 29/31.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja