kry_bol_0017.jpg

Tytuł

Hipodrom przy ul. Kozielskiej 4a

Opis

Zawody jeździeckie na terenie hipodromu przy ul. Kozielskiej 4a.

Data

1972 r.

Etykiety

Kolekcja