kry_bol_0015.jpg

Tytuł

Kamienice przy ul. Żelaznej

Opis

Od lewej: kamienica Hermana Sieraczka (al. Solidarności 153), kamienica przy ul. Żelaznej 91 oraz ul. Żelazna 89.

Data

2005 r.

Etykiety

Kolekcja