grz_kur_0172.jpg

Tytuł

Kamienica przy ul. Sowińskiego 14b

Opis

Wnętrza opuszczonej kamienicy przy ul. Sowińskiego 14b.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja