grz_kur_168.jpg

Tytuł

Ul. Ordona 2A

Opis

Szlaban przez wjazdem na teren posesji przy ul. Ordona 2A (teren należący do PKP).

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja