art_nad_0009_mirow.jpg

Tytuł

Budynek przy ul. Chłodnej 41

Opis

Budynek pod adresem Chłodna 41.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja