grz_kur_0157.jpg

Tytuł

Tabliczka ostrzegawcza

Opis

Tabliczka ostrzegawcza "Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!" na ogrodzeniu przy ul. Ordona.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja