grz_kur_0142.jpg

Tytuł

Budynki mieszkalne wzdłuż ul. Jana Kazimierza

Opis

Budynki mieszkalne przy ul. Jana Kazimierza 17A (po lewej) i 11B (po prawej) - widok od strony ul. Ordona.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja