grz_kur_0140.jpg

Tytuł

Budynek mieszkalny przy ul. Jana Kazimierza 11B

Opis

Budynek mieszkalny przy ul. Jana Kazimierza 11B - widok od strony ul. Ordona.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja