art_nad_0006_mirow.jpg

Tytuł

Zakłady TRW przy ul. Chłodnej 48/50.

Opis

Nieistniejący już budynek zakładów TRW przy ul. Chłodnej 48/50.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja