art_nad_0004_mirow.jpg

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Towarowej

Opis

Widok z budynku Warsaw Trade Tower na skrzyżowanie ulic Chłodnej i Towarowej.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja