art_nad_0003_mirow.jpg

Tytuł

Budynek przy ul. Chłodnej 52

Opis

Nieistniejący już budynek na skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Wroniej.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja