luc_woj_0328_mlynow.jpg

Tytuł

Rozbiórka pawilonu przy ul. Sołtyka

Opis

Rozbiórka pawilonu przy ul. Sołtyka. Obecnie (stan na sierpień 2017 r.) w tym miejscu znajduje się budynek mieszkalny Wola Tarasy.

Data

2012 r.

Etykiety

Kolekcja