luc_woj_0325_mlynow.jpg

Tytuł

Ul. Obozowa

Opis

Ul. Obozowa, widok w kierunku ul. Młynarskiej. Po drugiej stronie jezdni widoczne nieistniejące już zabudowania pod numerem 20 (m.in. siedziba Falck Medycyna; rozebrane w kwietniu 2015 r.). Obecnie w tym miejscu (stan na sierpień 2017 r.) powstaje budynek osiedla Wola Libre. Dalej w kierunku centrum widać budowany blok mieszkalny Wola Tarasy (Obozowa 16).

Data

luty 2014 r.

Etykiety

Kolekcja