luc_woj_0324_mlynow.jpg

Tytuł

Ul. Obozowa

Opis

Ul. Obozowa, widok w kierunku al. Prymasa Tysiąclecia. Po drugiej stronie jezdni widoczne nieistniejące już zabudowania Piekarni Wolskiej (rozebrane w lecie 2017 r.) i siedziby Falck Medycyna przy ul. Obozowej 20 (rozebranej w kwietniu 2015 r.). Obecnie w tym miejscu (stan na sierpień 2017 r.) powstaje budynek osiedla Wola Libre. Dalej w kierunku centrum widać budowany blok mieszkalny Wola Tarasy (Obozowa 16).

Data

lipiec 2013 r.

Etykiety

Kolekcja