jan_roz_0141.jpg

Tytuł

Widok ze skrzyżowania ulic Chłodnej i Żelaznej

Opis

Widok ze skrzyżowania ulic Chłodnej i Żelaznej w stronę Kościoła św. Karola Boromeusza. Wzdłuż ul. Chłodnej, po prawej stronie, bloki osiedla Za Żelazną Bramą. Po obu stronach ulicy Chłodnej widoczny fragment instalacji artystycznej "Kładka Pamięci".

Data

3.08.2015 r.

Etykiety

Kolekcja