luc_woj_0315_mlynow.jpg

Tytuł

Piekarnia Wolska

Opis

Zabudowania dawnej Piekarni Wolskiej (rozebrane w lecie 2017 r.), widok od strony skrzyżowania ulic Obozowej i Św. Stanisława.

Data

2015 r.

Etykiety

Kolekcja