luc_woj_0313_mlynow.jpg

Tytuł

Ul. Obozowa

Opis

Ul. Obozowa, widok w kierunku centrum. Po drugiej stronie torowiska widoczne zabudowania dawnej Piekarni Wolskiej (rozebrane w lecie 2017 r.). Dalej po prawej stronie widoczny budynek inwestycji Wola Tarasy przy ul. Obozowej 16.

Data

2014 r.

Etykiety

Kolekcja