luc_woj_0291_mlynow.jpg

Tytuł

Budynek dawnego domu towarowego PDT Wola

Opis

Budynek dawnego domu towarowego PDT Wola, widok od ul. Wolskiej. W lewym dolnym rogu widoczny fragment kamienicy Tomasza Lisowskiego przy ul. Młynarskiej 7.

Data

2013 r.

Etykiety

Kolekcja