jan_roz_0058.jpg

Tytuł

Hotel Westin

Opis

Widok od strony skrzyżowania al. Jana Pawła II z Grzybowską.

Data

30.08.2007 r.

Etykiety

Kolekcja