luc_woj_0278_czyste.jpg

Tytuł

Ul. Karolkowa

Opis

Pozostałości przedwojennych zabudowań Zakładów Philipsa (późniejszych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg) na ul. Karolkowej. Obecnie (stan na lipiec 2017 r.) fragmenty tych zabudowań są wkomponowane w biurowiec Karolkowa Business Park. Po lewej stronie budynek Concept Tower przy ul. Grzybowskiej 87.

Data

2013 r.

Etykiety

Kolekcja