ann_gol_0042.jpg

Tytuł

Posąg na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca

Opis

Dziewczynka w stroju komunijnym przy posągu na przykościelnym cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca.

Data

1993 r.

Etykiety

Kolekcja