elz_bed_0049.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipie

Opis

Kobieta z dzieckiem na podwórku przy ul. Nowolipie.

Data

ok. 1950 r.

Etykiety

Kolekcja