mon_ryt_0022.jpg

Tytuł

Taras galeriowca przy ul. Górczewskiej

Opis

Grupa osób na tarasie galeriowca przy ul. Górczewskiej.

Data

lata 60. XX w.

Etykiety

Kolekcja