elz_bed_0009_muranow.jpg

Tytuł

Galeriowiec przy ul. Nowolipie

Opis

Dziewczynka na tle galeriowca przy ul. Nowolipie.

Data

1960 r.

Etykiety

Kolekcja