bog_lob_0002_mlynow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Działdowskiej 8A

Opis

Kobieta z dzieckiem na podwórku przy ul. Działdowskiej 8A.

Data

1962 r.

Etykiety

Kolekcja