grz_kur_0068_ulrychow.jpg

Tytuł

Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 22, widok od tyłu

Opis

Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 22, widok od tyłu. Z prawej strony budynek przy Jana Olbrachta 24.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja