grz_kur_0062_ulrychow.jpg

Tytuł

Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 16

Opis

Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 16. Z lewej strony fragment budynku przy Jana Olbrachta 18 i "plomba" pomiędzy posesjami o numerach 16 i 18. W tle po prawej stronie widoczny blok przy ul. Górczewskiej 92.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja