grz_kur_0016_czyste.jpg

Tytuł

Zabytkowa rotunda Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego, mieszcząca dawniej zbiorniki gazu

Opis

Zabytkowa rotunda Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego, mieszcząca dawniej zbiorniki gazu. W tle fragment drugiej.

Data

2015 r.

Etykiety

Kolekcja