grz_kur_0009_ulrychow.jpg

Tytuł

Budki na nieistniejącym już bazarze na rogu ulic Górczewskiej i Jana Olbrachta

Opis

Budki na nieistniejącym już bazarze na rogu ulic Górczewskiej i Jana Olbrachta.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja