grz_kur_0003_odolany.jpg

Tytuł

Przepust kolejowy nad ul. Armatnią (pozostałość infrastruktury dawnej kolei Kaliskiej)

Opis

Przepust kolejowy nad ul. Armatnią (pozostałość infrastruktury dawnej kolei Kaliskiej). Widok w stronę torów kolejowych.

Data

2016 r.

Etykiety

Kolekcja