lid_grz_0003_mirow.jpg

Tytuł

Al. Marchlewskiego

Opis

Dwie dziewczynki w al. Marchlewskiego, dzisiejszej al. Jana Pawła II. Po prawej stronie widoczna Hala Mirowska w trakcie odbudowy.

Data

ok. 1960 r.

Etykiety

Kolekcja