bog_rog_0032_muranow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipki 19

Opis

Dziecko siedzące na ławce na podwórku przy ul. Nowolipki 19.

Data

05.06.1977 r.

Etykiety

Kolekcja