Przeglądaj publikacje (ogółem 6)

  • Etykiety: tablice pamiątkowe

luc_woj_0659.jpg
Blok Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15 (widok od strony ulicy). Na ścianie widoczna tablica pamiątkowa (napis: W tym domu 10 marca 1942 r. powołany został Wolski Komitet Polskiej Partii Robotniczej. Tablicę wmurowano w XXX rocznicę…

luc_woj_0653.jpg
Tablica pamiątkowa w bramie bloku Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15.
Napis: Hipolitowi i Ludwice Wawelbergom, fundatorom Instytucji Tanich Mieszkań. W XXV rocznicę założenia. 1898-1923.
Kolonia Wawelberga - osiedle robotnicze,…

ewa_kas_0087.jpg
Tablica pamiątkowa we wnętrzu nie istniejącego już dziś kina Femina (zlikwidowane w 2014 r.; lokal po kinie został przerobiony na sklep).
Napis: Pamięci pomordowanych autorów i muzyków warszawskiego getta w 50 rocznicę utworzenia teatru i…

grz_kur_0292.jpg
Tablica na dawnym Domu Słowa Polskiego, upamiętniająca II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbywał się na terenie zakładu w listopadzie 1950 r. Napis głosi: "W tym gmachu w dniach od 16 do 22 listopada 1950 roku odbył się II…

grz_kur_0284.jpg
Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok od strony ul. Miedzianej. Po prawej stronie na ścianie widoczna tablica upamiętniająca II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbył się w tym miejscu w listopadzie 1950 r.

grz_kur_0283.jpg
Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok od strony ul. Miedzianej. Po prawej stronie na ścianie widoczna tablica upamiętniająca II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbył się w tym miejscu w listopadzie 1950 r.
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2