Przeglądaj publikacje (ogółem 9)

  • Etykiety: tablice pamiątkowe

luc_woj_1450.jpg
Tablica pamiątkowa na nieistniejącym budynku Mennicy przy ul. Pereca 21.
Napis: "Zakłady Ogrodnicze "C. Ulrich". Przy tej ulicy (d. Ceglana) przez 139 lat (1805-1944) znajdowała się najstarsza warszawska firma ogrodnicza "C. Ulrich" założona w 1805…

luc_woj_1416.jpg
Tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkół Fototechnicznych.
Tekst: "Odeszli... I tylko cisza po nich... 11.VIII.1944. Tu - w obronie ostatniej placówki na Woli w Powstaniu Warszawskim poległ wraz z 7 żołnierzami dowódca plutonu >Felek< baonu…

luc_woj_0844.jpg
Front przedwojennej kamienicy przy ul. Hrubieszowskiej 7, tzw. Domu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Pocztowych. Widoczna tablica inskrypcyjna z napisem: "Dom Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów. 1923-1930".

luc_woj_0659.jpg
Blok Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15 (widok od strony ulicy). Na ścianie widoczna tablica pamiątkowa (napis: W tym domu 10 marca 1942 r. powołany został Wolski Komitet Polskiej Partii Robotniczej. Tablicę wmurowano w XXX rocznicę…

luc_woj_0653.jpg
Tablica pamiątkowa w bramie bloku Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15.
Napis: Hipolitowi i Ludwice Wawelbergom, fundatorom Instytucji Tanich Mieszkań. W XXV rocznicę założenia. 1898-1923.
Kolonia Wawelberga - osiedle robotnicze, najstarsze…

ewa_kas_0087.jpg
Tablica pamiątkowa we wnętrzu nie istniejącego już dziś kina Femina (zlikwidowane w 2014 r.; lokal po kinie został przerobiony na sklep).
Napis: Pamięci pomordowanych autorów i muzyków warszawskiego getta w 50 rocznicę utworzenia teatru i sali…

grz_kur_0292.jpg
Tablica na dawnym Domu Słowa Polskiego, upamiętniająca II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbywał się na terenie zakładu w listopadzie 1950 r. Napis głosi: "W tym gmachu w dniach od 16 do 22 listopada 1950 roku odbył się II Światowy Kongres…

grz_kur_0284.jpg
Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok od strony ul. Miedzianej. Po prawej stronie na ścianie widoczna tablica upamiętniająca II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbył się w tym miejscu w listopadzie 1950 r.

grz_kur_0283.jpg
Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok od strony ul. Miedzianej. Po prawej stronie na ścianie widoczna tablica upamiętniająca II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbył się w tym miejscu w listopadzie 1950 r.
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2