Przeglądaj publikacje (ogółem 24)

  • Etykiety: Płocka

agn_pro_0006_mlynow.jpg
Dzieci bawiące się na terenie między blokami przy ul. Płockiej 36 i 38.

mag_cen_0036_mlynow.jpg
Budynek mieszkalny przy ul. Płockiej 57

dor_maz_0072_mlynow.jpg
Dzieci na podwórku w rejonie ulic Górczewska, Płocka, Rabsztyńska.

dor_maz_0073_mlynow.jpg
Dzieci na podwórku w rejonie ulic Górczewska, Płocka, Rabsztyńska.

dor_maz_0074_mlynow.jpg
Dzieci na podwórku w rejonie ulic Górczewska, Płocka, Rabsztyńska.

grz_kur_0303.JPG
Przebudowa linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią - prace na stacji Młynów. Widok w stronę ul. Płockiej. Na pierwszym planie schron Ringstand 58c (tzw. tobruk) - jeden z wielu odkrytych podczas tych prac. W tle widoczne budynki…

kat_mik_0005_mlynow.jpg
Leon Roszkowski z żoną Leonią na spacerze ul. Wolską.
Ul. Wolska, widok w kierunku zachodnim.
W tle po lewej stronie narożny budynek przy ul. Wolskiej 59 (róg Płocka 19). Po prawej stronie: budynki przy ul. Wolskiej 48 (parterowy) i 50; dalej, za…

ewa_kas_0094.jpg
Dawna stacja Koło kolei obwodowej. Po remoncie tej linii w latach 2017-2018, stacja ta nosi nazwę Warszawa Młynów. Widok w kierunku ul. Sokołowskiej. Za zabudowaniami peronu widoczny budynek przy ul. Sokołowskiej 29/37. W tle budynki przy ul.…

mic_pal_026.jpg
Kobieta z dzieckiem w wózku na tle budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Płockiej

luc_woj_0859.jpg
Posesja przy ul. Działdowskiej 5.
Po drugiej stronie muru zabudowania ul. Płockiej - 22 i 29.
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2